10G PCI Express Network Cards

  • 10Gb SFP+ PCI Express Cards


  • 10 GbE PCI Express Network Card
line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。