COM

IP-130 PCIe RS422/485 4-Port Card

IP-130 PCIe RS422/485 4-Port Card

IP-170 PCIe RS-422/485 4-Port Card w/isolation

IP-170 PCIe RS-422/485 4-Port Card w/isolation

I-370 PCI-E 1P Parallel Card

I-370 PCI-E 1P Parallel Card

U-620 USB2.0 to 8P Serial Adapter

U-620 USB2.0 to 8P Serial Adapter

U-400 USB to 4P Serial

U-400 USB to 4P Serial

U-700 USB Dongle 2S

U-700 USB Dongle 2S

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。